BLOG

12
cze

Analiza chłonności zabudowy terenu

Oferty sprzedaży działek kuszą nabywców w zakresie lokalizacji, ukształtowania terenu, bliskości określonych obiektów, zabudowy, środowiska naturalnego itd. Niektóre z wymienionych elementów mogą okazać się zarówno wadą jak i zaletą. Jednak zarówno w skali mikro jaki makro (budowa domu jednorodzinnego albo całego osiedla mieszkaniowego) zakup wymaga już na etapie przed transakcyjnym zweryfikowania potencjalnym możliwości zabudowy.Continue Reading..

15
kw.

Projekt domu z dachem płaskim na poznańskim Umultowie

Pomysł na dom pojawił się natychmiast po zapoznaniu się z kształtem i układem działki.
Jest ona narożna z granicami od strony ulic zbiegającymi się pod kątem ok.75st. Finalnie realizowana jest pierwsza idea, która zakładająca ustawienie bryły parteru równoległej do jednej z ulic a piętra do drugiej.
Całość budynku podzielono w odbiorze zewnętrznym na trzy części, które mają swoje odzwierciedlenie w funkcji wewnętrznej domu. Dynamika ukośnego układu poszczególnych elementów balansowana jest przez stonowane podejście do projektowania ich kształtów, podziałów oraz użytych materiałów wykończeniowych.Continue Reading..

12
kw.

Warianty bryły domu w Rokietnicy

Przeglądając archiwum trafiłem na wizualizacje wstępne różnych wersji układu brył. Zgodnie z planem miejscowym dach skośny – jednak inwestorom zależało na dachu płaskim. Powstały więc trzy wersje tj.: dach skośny ukryty za ściankami attykowymi (w odbiorze zewnętrznym dach płaski), dach skośny jednospadowy i dach skośny dwuspadowy. Urząd wydający pozwolenie na budowę nie zaakceptował wersji z dachem skośnym ukrytym i ostatecznie do realizacji został wybrany wariant z dachem jednospadowym.
Nad parterowymi bryłami budynku – tarasy użytkowe z dostępem z pomieszczeń na piętrze.Wizualizacje przedstawiają inne alternatywne wersje.

25
maj

RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest:

Konrad Idaszewski Architekt

z siedzibą w Poznaniu przy ul. Makoszowskiej 38

61-361 Poznań, REGON: 634363588, NIP: 7791997050

Od dnia 25.05.2018r. Będzie możliwość kontaktowania się z administratorem/osobą upoważnioną za pośrednictwetm adresu email: biuro@conde.pl

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Konrad Idaszewski Architekt w szczególności: 

1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:

a) w celu zawarcia umowy na podstawie Pani/Pana zainteresowania naszą ofertą

b)podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,

c)) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

2) na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:

a) marketingu produktów lub usług własnych,

b) organizowania i przeprowadzania akcji marketingowych

c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

3) na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:

a) dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, w szczególności z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (BIG InfoMonitor) lub zawarte w azie danych Administratora

b) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach cennika, o zmianie nazwy , adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail).

Szczegółowe informacje na temat gromadzonych i przetwarzanych kategorii danych są opisane w Polityce prywatności dostępnej na naszej stronie internetowej w zakładce polityka prywatności.

c) marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Administratora,

Marketing bezpośredni, o którym mowa powyżej może być realizowany przez  Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: 

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)

b)do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,

c) przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku w którym ostatni raz Pan/Pani kontaktowała się w sprawie jej zawarcia,

d) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,

e) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe: 

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

9) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych/osobą upoważnioną w Spółce (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt w siedzibie lub na adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

 

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe): partnerzy

handlowi, firmy windykacyjne, urzędy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

 

Podanie przez Panią/Pana Danych jest dobrowolne jednakże stanowi warunek ewentualnego zawarcia i realizacji umowy. Jeżeli nie poda Pani/Pan danych możemy odmówić zwarcia umowy lub świadczenia usługi.

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

17
paź

Budowa domu w Rokietnicy

Realizacja prowadzona wzorowo, tempo prac szybkie, porządek zarówno w obejściu jak i wewnątrz. Jedyna kucha to za nisko osadzony podciąg nad bramą garażową. Rzędna policzona od poziomu posadzki w garażu, która jest niżej od posadzki w pozostałej części domu, jednak wykonawca zobowiązał się do poprawienia. Rozważamy dwie opcje, podcięcie podciągu i montaż taśm Sika, lub montaż elementu stalowego od strony wnętrza w garażu.Obecnie pracuję nad projektem wnętrz, w wydaniu minimalistycznym. W sporej części parteru pozostawione zostaną odsłonięte stropy żelbetowe monolityczne, żelbetowe schody i słup. W centralnej części domu pomiędzy pokojem dziennym, jadalnią i kuchnią trzon zawierający kominek i zabudowę kuchni zostanie obłożony płytami ze spieku kwarcytowego w kolorze grafitowym, będący reminiscencją okładzin zewnętrznych na elewacji.

11
gru

Budowa domu w Tulcach – stan surowy

Na tym etapie realizacja przebiega zgodnie z projektem. Do skorygowania jest szerokość okna w łazience na piętrze – powstała wąska szczelina , którą będzie trzeba poszerzyć. Nieznacznej korekcie uległa strefa wejścia jednak bez znaczenia dla zewnętrznego odbioru budynku. Nieszablonowa bryła o bardzo wydłużonym kształcie zwraca uwagę, tym bardziej, że budynek jest widoczny z odległej perspektywy.

12
kw.

Projekt kancelarii prawnej w Poznaniu.

Kancelaria prawna zlokalizowana jest w zabytkowej kamienicy w centrum miasta. Lokal był wcześniej użytkowany jako mieszkanie i niestety w nie najlepszym stanie. Zadaniem architekta wnętrz było uzyskanie maksimum efektu przy zminimalizowanych nakładach finansowych. Było to tym bardziej trudne, że w zakres inwestycji wchodziła wymiana instalacji. Część elementów takich jak stolarka drzwiowa wejściowa do mieszkania czy podłogi została poddane renowacji. Na wzór drzwi głównych zostały wykonane drzwi wewnętrzne. Kompletnie wyremontowana została toaleta. Całość miała uzyskać szlachetny charakter utrzymany w stylu całej kamienicy jednak inwestorowi zależało na „świeżym ujęciu”. Stąd pomimo ewidentnie historyzujących elementów drzwi i zabudowy korytarza, ram luster, obudów grzejników i tapet pojawiły się zupełnie współczesne oprawy oświetleniowe i wyposażenie łazienki. Kolorystyka ścian jest zdecydowana jednak nie krzykliwa.

03
kw.

Projekt budynków mieszkalnych w Ostrowie Wlkp.

Dwa nowo projektowane budynki mieszkalne na Słonecznym Osiedlu w Ostrowie Wlkp. są kontynuacją założenia projektowego w ramach którego powstały już 4 obiekty. Tym razem domy wielorodzinne są mniejsze kubaturowo jednak przeznaczone dla bardziej wymagającego klienta. Mieszkania są znacznie większe, a na najwyższej kondygnacji zaplanowano dwa apartamenty w formie penthousów. Każdy budynek wyposażono w windę, jedno mieszkanie z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, ułatwienia w postaci pomieszczeń dla przechowywania rowerów oraz komórki lokatorskie.
Forma architektoniczna pomimo nawiązywania do stylu całego osiedla jest bardziej progresywna. Bryły budynków o planie prostokąta przesklepione skośnym, dwuspadowym dachem wzbogacone zostały o dodatkowe elementy kubistyczne z okładziną drewnianą.

24
mar

Budowa domu jednorodzinnego w Tulcach.

Rozpoczęła się budowa domu jednorodzinnego w podpoznańskich Tulcach, na razie widać jedynie obrys rzutu.

05
mar

Projekt kościoła w Koziegłowach.

Układ przestrzenny bazujący na planie tradycyjnej bazyliki z układem nawy głównej oraz dwóch kaplic bocznych. Bryła zwieńczona dwuspadowym dachem. Prezbiterium na planie koła zamknięte jest łukową ściana za która usytuowano pomieszczenia zakrystii. Zakrystie jako pomieszczenia o mniejszym znaczeniu formalnym oraz nie przeznaczone jako pomieszczenia ogólnodostępne są zlokalizowane w niższej bryle dostawionej do nawy głównej. Fronton kościoła wyeksponowano tworząc dominantę tradycyjnej wieży z dzwonnicą. Wieża zwieńczona będzie symbolem krzyża.

Powierzchnia zabudowy        633,00m2
Powierzchnia użytkowa        617,92m2

© 2001-2024 CONDE — All rights reserved.

projekt i realizacja IGUANA STUDIO