11
wrz

Wentylacja grawitacyjna, mechaniczna? – rozwiązania alternatywne

Standardem zapewnienia komfortu w zakresie świeżego powietrza w budynku niezmiennie od setek lat jest wentylacja grawitacyjna.
Jej sprawne działanie jest wynikiem różnicy temperatur powietrza wewnątrz budynku i na zewnątrz, odpowiedniej wysokości komina umożliwiającego stworzenie ciągu oraz zapewnienia kompensacji czyli dopływu powietrza.
Brak spełnienia chociaż jednego z tych warunków sprawia, że system przestaje działać, a tak zdarza się całkiem często.
Przesilenia wiosenne i jesienne, gdy temperatury wewnątrz pomieszczeń są takie jak na zewnątrz, zbyt krótki przewód kominowy (np. nad jedno kondygnacyjnym garażem), czy szczelność budynku podyktowana względami energooszczędności powodują, że stan powietrza w budynku jest nie wystarczający do funkcjonowania człowieka.
Powszechnie stosowanym rozwiązaniem, dzięki któremu może być zapewniony komfort wentylacyjny bez względu na warunki atmosferyczne jest system wentylacji mechanicznej.
Dzięki układowi czerpni, wyrzutni, kanałów wentylacyjnych i centrali ze sterowaniem możliwy jest dopływ i odpływ świeżego powietrza (filtry na czerpni) bez konieczności stosowania kominów oraz pełna kontrola nad ilością nawiewanego i wyrzucanego powietrza.
System taki jest standardem w budynkach gdzie przebywa większa ilość osób a krotności wymian powietrza są regulowane odpowiednimi przepisami. Jednak z wyżej wymienionych względów wentylację mechaniczną często stosuje się w niewielkich obiektach jakimi są domy jednorodzinne. Dodatkowo wentylację taką można wzbogacić o urządzenie do rekuperacji czyli odzysku ciepła, w którym powietrze nawiewane (zazwyczaj chłodniejsze) jest ogrzewane wywiewanym bez wzajemnego mieszania. Ponadto układ można sprzężyć z klimatyzacją.
Wentylacja mechaniczna pomimo wielu zalet ma oczywiście pewne wady jakimi są duże koszty realizacji, konieczność serwisowania oraz utrzymania odpowiednich warunków higienicznych (różnice temperatur mogą powodować wykraplanie wody i powstawanie grzybów i bakterii). Kanały wentylacyjne zabierają też sporo miejsca pod stropami w związku z czym na etapie projektowania należy uwzględnić konieczność odpowiednio wyższych pomieszczeń i ewentualne koszty dogrzewania powstałej przez to kubatury w okresie zimowym.
Dla wymienionych wyżej sposobów na wentylacje pomieszczeń są też rozwiązania alternatywne.
Jednym z nich jest wentylacja hybrydowa polegająca stosowaniu wentylacji grawitacyjnej wspomaganej nasadami kominowymi montowanymi nad dachem na przewodach wentylacyjnych. Nasady takie pod wpływem wiatru obracają się wymuszając dodatkowy ciąg a w przypadku braku wiatru (zmniejszenia obrotów) włączane są silniki wspomagające ciąg i zwiększające podciśnienie w budynku. Nie zmienia to jednak faktu konieczności kompensacji podciśnienia przez kratki nawiewne w oknach lub ścianach i bezpośredniego nawiewu zimnego powietrza.
Drugim rozwiązaniem jest użycie wentylacji grawitacyjnej w połączeniu z gruntowym wymiennikiem ciepła. Nawiew powietrza przez GWC stwarza nadciśnienie powodujące sprawniejsze działanie wentylacji grawitacyjnej. Dodatkowo wymiennik taki podwyższa temperaturę nawiewanego powietrza w zimie a obniża temperaturę powietrza zewnętrznego w lecie. Przy zastosowaniu właściwych filtrów na czerpni jest to niedrogi system, nie wymagający miejsca wewnątrz budynku.
Gruntowy wymiennik ciepła może funkcjonować w dwóch wariantach: rurowym i w postaci złoża. Ten pierwszy to rura pvc o długości ok.50m zainstalowana w gruncie wokół budynku lub pod budynkiem (układ „niemiecki”) z czerpnią na zewnątrz i wentylatorem wewnątrz budynku. Powietrze zaciągane z zewnątrz w zimie w trakcie przepływu przez rurę ogrzewa się zbliżając do temperatury gruntu a w lecie schładza. Ze względu na możliwość zasiedlenia się w rurze grzybów lub bakterii (szczególnie w okresie przerw w użytkowaniu – system należy odkażać). W przypadku drugiego wariantu GWC powietrze zewnętrzne zasysane jest do złoża żwirowego o odpowiedniej frakcji zakopanego pod ziemią i dalej do budynku. Dzięki właściwościom aseptycznym żwiru powietrze nie jest nigdy zanieczyszczone bakteriami ani grzybami.
Kolejnym sposobem utrzymania właściwej jakości powietrza w domu jest urządzenie zwane popularnie kawentem (katherm). Jest to rodzaj grzejnika kanałowego montowanego w posadzce przed oknem balkonowym. Poza funkcją grzania wyprowadzenie kanału czerpnego poza budynek umożliwia zasysanie świeżego powietrza z zewnątrz wraz z dogrzaniem lub schłodzeniem.
Ostatnim przedstawionym tu rozwiązaniem będzie urządzenie rekuperatora ściennego. Jest to świetny sposób na bezpośredni nawiew powietrza zewnętrznego i wywiew wewnętrznego wraz z odzyskiem ciepła. Urządzenie w kształcie rury o długości równej lub nieznacznie przekraczającej grubość muru pozwala dzięki odpowiednio wysterowanym silnikom na wlocie i wylocie utrzymać stan powietrza na właściwym poziomie. Dodatkowo dzięki instalacji dwóch lub więcej urządzeń w budynku oraz ustawieniu odpowiednio nadciśnień i podciśnień możliwe jest wytworzenie wirtualnych kanałów wentylacyjnych przewietrzających obiekt.
Urządzenia te posiadają filtry powietrza oraz moduły sterujące łączące się bezprzewodowo z aplikacją na smarfonie, dzięki czemu mamy podgląd parametrów temperatury, wilgotności, ciśnienia (w przypadku bardziej rozbudowanych –  ilości CO2) oraz możliwość zdalnego sterowania.
Rekuperatory ścienne nie wykluczają możliwości zastosowania gruntowego wymiennika ciepła.

© 2001-2024 CONDE — All rights reserved.

projekt i realizacja IGUANA STUDIO