13
cze

Budowlany, wykonawczy – na jaki projekt się zdecydować?

Wrażenie jakie robi na nas nowy samochód średniej czy wyższej klasy, nie wiele mówi o jego wartości. W większości przypadków mocniejszy silnik i dodatkowe wyposażenie może podnieść jego cenę nawet  powyżej 100%. Wyposażenia i silnika nie widać z zewnątrz jednak znacząco wpływają one na jakość i komfort jazdy. Zrozumienie dlaczego cena dwóch projektów tego samego budynku może różnić się o 100% nie jest  łatwe w zrozumieniu tym bardziej, że dokumentacja z rysunkami  niezależnie od standardu wygląda dokładnie tak samo.

Współpraca inwestora z projektantem zaczyna się od przygotowania projektu koncepcyjnego. Już na tym etapie w zależności do warsztatu architekta – standardy mogą znacząco się różnić. Koncepcje można  przedstawić za pomocą prostych rzutów i szkiców elewacji. Może to być też rozbudowany projekt w pełni obrazujący docelową realizację. W jego skład wchodzą wówczas:
– szkice obrazujące ogólny pomysł (czasami w kilku wariantach)
– plan sytuacyjny z lokalizacją budynku na działce, elementów dodatkowych jak podjazdów, dojść, tarasów, zieleni i małej architektury
– rzuty z opisem i powierzchnią pomieszczeń, ich aranżacją meblami, ogólnym wymiarowaniem
– elewacje z wstępnym doborem materiałowo-kolorystycznym i cieniami
– wizualizacje bryłowe i docelowo fotorealistyczne

Kolejnym etapem jest projekt budowlany, którego celem jest uzyskanie zgody na realizację na podstawie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Projekt taki może być wykonany w wersji minimalnej określonej przepisami rozporządzenia. W zakres projektu budowlanego wchodzi projekt planu zagospodarowania i projekt budynku.
Projekt planu zagospodarowania to opis i rysunek zagospodarowania działki na kopi mapy zasadniczej, natomiast projekt budynku składa się z:
– opisu technicznego
– obliczeń konstrukcyjnych
– projektu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
– charakterystyki energetycznej
– szeregu dokumentów formalnych (np. decyzja o WZ, oświadczenia projektantów, zaświadczeń o przynależności do izb itp.)
oraz z części rysunkowej zawierającej rysunki rzutów, przekrojów, elewacji.
Projekt taki powstaje w branży architektonicznej i konstrukcyjnej. Zgodnie z obecnymi przepisami wymagane są również projekty instalacji wewnętrznych, przy czym w przypadku prostych konstrukcji przy obecnych praktykach urzędów ograniczają się one do projektu wewnętrznej instalacji gazowej.
W zależności od rodzaju przedsięwzięcia w zakresie projektu budowlanego konieczne mogą być dodatkowe opracowania i uzgodnienia np. decyzja środowiskowa (przed wydaniem decyzji o WZ), pozwolenie wodno-prawne, projekt prac archeologicznych itp. lub uzgodnienia (ppoż, sanedpid itd.)
Projekt budowlany co prawda umożliwia uzyskanie pozwolenia na budowę, jednak zakres informacji może nie być wystarczający do wzorowej realizacji inwestycji.
Stąd też w nomenklaturze projektowej pojawia się hasło projekt wykonawczy (są też inne np. projekt warsztatowy).

Projekt wykonawczy to przede wszystkim większa skala niektórych rysunków, precyzyjniejsze wymiarowanie, szczegółowe opisy, zestawienia (drewno, stal, beton, stolarka okienna, elementy instalacji), rysunki detali architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych.
Ponadto w zakres projektu mogą wchodzić projekty instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej, elektrycznych wysoko i nisko prądowych (alarm, instal. komputerowa,   instalacja budynku inteligentnego), centralnego odkurzania itd.
Dodatkowo w zakresie projektu wykonawczego mogą znaleźć się szczegółowe projekty elementów zagospodarowania terenu takich jak ogrodzenie, mała architektura, podjazdy, tarasy. Rozdział projektu na budowlany i wykonawczy jest sensowny przy napiętych terminach gdzie minimalna forma projektu budowlanego pozwala na na ubieganie się o pozwolenie na budowę, a w między czasie można rozpocząć projekt wykonawczy i kontynuować go jeszcze w trakcie realizacji inwestycji.
Najczęstszym zapytaniem potencjalnych inwestorów jest jednak optymalny zakres dla projektu domu jednorodzinnego, rezydencji czy niewielkiego obiektu użyteczności publicznej. Kolejnym etapem jest projekt wnętrz, o którym napiszę niezależny artykuł.

Według mnie najlepszym rozwiązaniem jest wybór pełnej koncepcji oraz dokumentacji technicznej do pozwolenia na budowę w formie projektu budowlano-wykonawczego jedno stadiowego.
Koncepcja zawiera wszystkie elementy z wyżej wymienionych natomiast projekt budowlano-wykonawczy poza „pakietem obowiązkowym” wynikającym z przepisów – skalę rysunków 1:50, precyzyjne wymiarowanie i  opisy, zestawienia (drewna, stali, stolarki okiennej), detale konstrukcyjne i kilka wybranych przeze mnie detali architektonicznych.

Projekt branżowe z wyjątkiem projektu wewnętrznej instalacji  gazowej o ile urząd sobie nie zażyczy na etapie uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu – proponuje wykonać na etapie projektu wnętrz, kiedy dokładnie zostanie określona lokalizacja punktów elektrycznych i sanitarnych.

© 2001-2023 CONDE — All rights reserved.

projekt i realizacja IGUANA STUDIO